Tue 03/23/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Novato Hamilton School 4:00p 5:00p  >Girls> U10 Girls Practice -    NB 
4:30p 6:00p  >Girls> U14 Girls Practice -    NB 
Novato, Hamilton School, Novato 4:00p 5:30p  >Girls> U12 Girls Practice    NB 
 Thu 03/25/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Novato Hamilton School 4:00p 5:00p  >Girls> U10 Girls Practice -    NB 
4:30p 6:00p  >Girls> U14 Girls Practice -    NB 
Novato, Hamilton School, Novato 4:00p 5:30p  >Girls> U12 Girls Practice    NB