Mon 08/12/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Portsmouth, Maplehaven 5:45p 7:00p  U09 Girls-Battye Practice    CP 
5:45p 7:00p  U09 Girls-Battye Practice    CP 
5:45p 7:00p  U09 Girls-Battye Practice    CP