Fri 04/09/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
ICCNE 6:00p 7:00p  >U15 Girls Football> U15 Girls Practice  Field D  PO 
 Sat 04/10/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
ICCNE 4:30p 5:30p  >U7 Football> U7 Football Practice  Field C  PO 
4:30p 5:30p  >U11 Football> U11 Football Practice  Field C  PO 
4:30p 5:30p  >U9 Football> U9 Football Practice  Field C  PO 
4:30p 5:30p  >U13 Football> U13 Football Practice  Field C  PO 
4:30p 5:30p  >U13 Girls Football> U13 Girls Practice    PO 
 Sun 04/11/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
ICCNE 11:30a 1:00p  >U17 Football> U17 Football Hurling  B Field  PO 
11:30a 1:00p  >U13 Football> U13 Football Hurling  B Field  PO 
11:30a 1:00p  >U15 Football> U15 Football Hurling  B Field  PO